h1

KBO?

De stichting KBO heeft als doel het bevorderen van het woon- en leefklimaat van de bewoners van Katendrecht. Dat doel wordt bereikt door te doen wat daartoe nuttig en nodig is, zoals:

  • afstemmen met en ondersteunen van alle relevante instellingen en instanties;
  • ondersteunen en waar nodig reguleren van externe activiteiten;
  • bijdragen aan projectontwikkeling, -begeleiding en -uitvoering;
  • informeren van de bewoners over alle relevante zaken;
  • bevorderen van een optimale inspraak door bewoners;
  • ondersteunen en begeleiden van bewonersinitiatieven;
  • hulpverlening aan bewoners, o.a. door middel van het wijkservicepunt;
  • verzorgen van de signaal- en/of ombudsmanfunctie richting overheid;
  • zo nodig de bewoners vertegenwoordigen.

In feite is dus elk beleidsterrein ook het werkterrein van het KBO zolang het maar een relatie heeft met het woon- en leefklimaat op de Kaap.
Het KBO verricht de werkzaamheden vanuit de werkruimte aan de Fruitlaan 6.

Stichting KBO werk vanuit een open en informele structuur. Vanzelfsprekend kennen de bestuursleden hun verantwoordelijkheid en accepteren deze ook. Dat neemt niet weg dat het gelijkwaardig belangrijk is dat de bewoners zich in vrijheid over hun woon- en leefklimaat kunnen uitspreken en overeenkomstig stellen de bestuursleden zich in de werkgroepen ‘op afstand’ op. Dat wordt uiteraard anders als de mening van de bewoners uitgedragen en ‘verkocht’ moet worden en ook dat behoort indien nodig tot de functies van het bestuur. Passend bij deze structuur is ook de ‘open deur’ benadering. Iedere werkdag tussen 09:00 en
16:30 uur én meestal ook op de zaterdag kan iedereen met vragen bij de KBO terecht, terwijl de zaterdag ook ingezet wordt ter begeleiding van Halt-groepen.